Pengenalan
|
|
|
Senarai Syarikat Insurans
|
 
 
 
  Senarai Nama Syarikat Insurans
   
 
1. AmAssurance Berhad   16. MUI Continental Insurance Bhd
2. American Hme Assurance Company   17. Oriental Capital Assurance Bhd
3. American International Assurance Co. Ltd   18. Overseas Assurance Corporation (Malaysia) Berhad
4. Asia Insurance (Malaysia) Berhad   19. Pacific & Orient Insurance Co. Berhad
5. AXA Affin General Insurance Berhad   20. Progressive Insurance Bhd
6. Berjaya Sompo Insurance Berhad   21. QBE-MBF Insurans Berhad
7. CIMB Aviva Takaful Berhad   22. RHB Insurance Berhad
8. Commerce Assurance Berhad   23. Royal & Sun Alliance Insurance (M) Berhad
9. Jerneh Insurance Berhad   24. Syarikat Takaful Malaysia Berhad
10. Kurnia Insurance (M) Berhad   25. Tahan Insurance Malaysia Berhad
11. Lonpac Insurance Berhad   26. Takaful Ikhlas Sdn Bhd
12. Malaysian National Insurance Berhad   27. Takaful Nasional Sdn Bhd
13. Malaysian Assurance Alliance Berhad   28. The Pacific Insurance Bhd
14. MCIS ZURCH Insurance Berhad   29. Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad
15. Mitsui Sumitomo Insurance (Malaysia) Bhd   30. Uni.Asia General Insurance Berhad