Pengenalan
|
|
|
|
 
 

Pengenalan

 

Batu Pahat Sin Huat Motor Car & Crane Sdn Bhd., dahulunya dikenali sebagai “Sin Huat Membaiki Kereta Dan Motor”, ditubuhkan pada 20 April 1966 sebagai pemilikan tunggal syarikat. Kami adalah syarikat kereta dan motor terawal yang membaiki badan kereta di rantau ini.

Syarikat kami korporat pada 9 Novembar 1983, dengan modal dibenarkan sebanyak RM 1,000,000.00 dan modal berbayar RM1,000,000.00, beralamat di :-

Pejabat berdaftar kami (Pusat Perkhdimatan pelanggan) No. 31 Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor. Pusat Pembaikan Colliion (terletak beberapa kilometer berterusan) Lot MLO 513, Jalan Kampung Mohd Noor, Tongkang Pecah, 83010 Batu Pahat, Johor.

Kami adalah bengkel berdaftar dan diluluskan oleh PIAM (General Insurance Association Of Malaysia) bawah Approve Repairers Scheme (PARS) untuk menuntut insurans kenderaan tersebut dan kami adalah salah satu pusat membaiki kereta dan motor yang ada di dalam senarai syarikat insurans di Malaysia. Demi mempercepatkan tuntutan insurans kenderaan, kami menggunakan program perisian elektronik komunikasi yang terkini iaitu:-

1) GTS E-Claims Estimating System (igts by Pac Total).
2) Merimen Internet Estimation and Adjusting System.
3) E-Claims System by OneWorks Sdn Bhd.